book Policy

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA VUILEN

Chào mừng bạn đến với VuiLen!

 1. Các thay đổi về nội dung của Vuilen

  - Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước.

 2. Thay đổi Quy định

  - Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong Quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng hệ thống Vuilen sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 3. Tài khoản sử dụng (Account)

  - Tên tài khoản phải được đặt theo đúng Quy định đặt tên và tạo biểu tượng của trò chơi.

  - Bạn cần phải giữ kỹ tuyệt đối mật khẩu của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp mất cắp, thất lạc mật khẩu.

  - Chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về tài khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký là hoàn toàn chính xác...

  - Tên của nhân vật phải phù hợp với Quy định đặt tên và tạo biểu tượng của trò chơi.

  - Nghiêm cấm Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của VuiLen và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào khác.

  - Nghiêm cấm Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi hay làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…). Lợi dụng lỗi của hệ thống VuiLen (nếu có) để phá hoại hoặc trục lợi.

  - Nghiêm cấm mạo nhận là các thành viên khác, Admin, Game Master (GM), … nhằm mục đích trục lợi. Hãy lưu ý rằng, trong bất cứ trường hợp nào, GM hoặc Admin cũng không yêu cầu bạn cũng cấp mật mã và các thông tin bảo mật cá nhân

  - Nghiêm cấm gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

  - Nghiêm cấm gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

  - Nghiêm cấm gửi hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của VuiLen; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

 4. Cấm truy cập

  - Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi VuiLen hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết.

  - Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

 5. Thông tin của bên thứ ba

  - Thông tin được cung cấp tại hệ thống VuiLen có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được VuiLen chọn lọc từ các nguồn khác. Những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của VuiLen cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

 6. Liên kết đến và đi từ hệ thống VuiLen

  - Các liên kết từ hệ thống của VuiLen có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng VuiLen không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

  - Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của VuiLen về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

  - Người chơi vi phạm một trong những quy định của VuiLen tùy vào mức độ sẽ bị khóa tài khoản 1 – 12 tháng hoặc khóa vĩnh viễn.

A© 2007 - 2008 VuiLen.com All Rights Reserved