Rules And Help Vuilen

I. Rules

1. Rules For Player

- Player không được nói chuyện có nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, sex, dùng từ ngữ thiếu văn hóa, quảng cáo...

- Players không được làm phiền trong private hay public đối với các players khác.

- Player không được chơi gian lận, trao đổi điểm, chuyển điểm trong game dưới mọi hình thức.

- Player không được chửi ops, chửi admin và trang web.

- Player không được post link trang web khác, post thông tin quảng cáo vào message.

2. Rules For Ops

- Ops là người giữ trật tự cho room và hướng dẫn người chơi.

- Ops có chức năng KICK, BAN khi player phạm luật như: Flood, sex, chính trị, tôn giáo, quảng cáo, chửi bậy... Trước khi mute, kick, ban ops phải có câu nhắc nhở ngoài Public.

- Ops chỉ sử dụng nick ops khi làm việc, không được dùng nick ops để chơi game, nói chuyện riêng, đùa giỡn: kick, ban chính bản thân mình.

- Ops là nicks của server , không phải riêng cá nhân nào.

- Ops phải thường xuyên cập nhật thông tin để hướng dẫn người chơi.

- Ops luôn giữ thái độ lịch sự và hòa nhã khi giúp đỡ players.

- Đối với những player cố tình gây sự Ops không cần nhắc nhở trước và có thể Kick hoặc Ban nick.

- Nick Ops là nick có màu đỏ.

II. Help

1. Upgrade Nick

Để Upgrade nick thì player login vào game và nhấp chọn biểu tượng shop như hình :

Sau đó shop sẽ mở lên và User chọn sản phẩm mình cần mua :

Hoặc có thể chuyển đổi Coin có sẵn thành Gem :

Các quyền lợi khi Upgrade Nick : - Chat được tất cả các phòng đều thấy (Global Chat).
- Có biểu tượng Gem Achievement.
- Đổi Gem thành Coin để chơi game.
- Dùng Gem để Spin các bàn Vip trong Wheel Bonus.

2. Register

Từ màn hình login bấm vào nút Register sẽ vào giao diện đăng ký như sau :

Nhập username với quy luật sau : tối thiểu 3 ký tự , tối đa 16 ký tự , chỉ chấp nhận các ký tự A – Z, 0 – 9 , _ và không được chứa các ký tự vuilen, admin , operator.

Email phải đúng quy luật : [email protected]

Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự và tối đa 30 ký tự, phải chứa ít nhất một ký tự viết thường.

Nhập đầy đủ thông tin thì Bấm register , nếu đăng ký thành công sẽ báo như hình dưới :

3. Games

a. Gift

Gift là function tặng quà trong vuilen, để sử dụng gift ta có thể tìm thấy trong các chỗ search user , room list , Friend private chat.

Chọn Nút Gift sẽ thấy như hình :

Click vào Nút send của Gift nào sẽ thấy hiệu ứng của Gift đó diễn ra và icon của gift sẽ lưu lại trên avatar của người được tặng.

Global Gift : tất cả player trong game đều sẽ thấy hiệu ứng.

Private Gift : chỉ có 2 player cho và nhận được thấy hiệu ứng.

Room Gift : chỉ có các player trong room đó được thấy hiệu ứng.

b. Friends trong vuilen

Friends trong vuilen là hệ thống bạn bè , khi kết bạn có thể chat và request đển room của người bạn đó để chơi. ( chỉ khi hai player là Friends mới có thể private chat ).

Để kết bạn thì ta bấm Friend Status và chọn Add Friend

Sau khi Add Friend thành công sẽ xuất hiện màn hình sau :

Khi hai player là bạn thì sẽ có giao diện như sau :

Để Unfriend hoặc Block thì ta vào Profile của player rồi chọn Unfriend hoặc Block :

c. Global Chat

Để vào global chat thì bấm Icon thế giới :

Sẽ hiện ra Khung Global Chat

Lưu ý : chỉ có player có gem mới có thể chat được.

Trong chat có các chức năng chọn màu chữ , Bold ( in đậm ) , Italic ( in nghiêng ), Sticker.